NYSTRØM SLEKT

Karl Oskar Nystrøm og Augusta Vilhelmsdatter


Please click the British flag to view the pages in English.
Unfortunately, the individual information is in Norwegian. Still, I hope that you may find the web pages interesting.
Feel free to send me an e-mail with questions and comments.

 

   

Flag Counter

  

Karls aner på morsiden hadde i flere generasjoner vært bosatt i områdene rundt Eidsberg og Trøgstad i Østfold. Han ble født i Eidsberg i 1878. Karls far kjenner vi ikke særlig til. Han het Bernt Andersen, var skibstømmermann, og kom fra Christiania. Moren, Caroline Syversdatter fra Eidsberg, gfitet seg senere med Samuel Alfred Andersson Nystrøm fra Varnum i Sverige. De giftet seg, og Karl ble adoptert med etternavnet Nystrøm. Caroline og Alfred flyttet til Kråkstad, og der ble de boende resten av sine liv.

Augusta ble født i Lier, på plassen Hattesnuta under Hafskjold gård. Begge foreldre kom fra Sverige. Faren, Vilhelm Johansson, kom fra Sundals-Ryr i Dalsland, og Augustas mor kom fra Huggenäs i Värmland. Hun het Maja Cajsa Johannesdotter. Begge foreldre kom fra typiske jordbruksområder i Sverige, og utvandret til Norge ca. 1870 - Vilhelm for å ta arbeid på jernbanen, og Maja Cajsa for å "søke tjeneste" (som det står i innflyttingsprotokollen). Det var vanskelige tider i Värmland og Dalsland på 1800-tallet. I Husförhörslängden (en kirkebok med opplysninger om alle innbyggerne innen menigheten) ser vi at mange- også i relativt ung alder - står beskrevet som utfattig, fattighjon osv. Som i Norge skjedde det en omfattende emigrering til Amerika. En av Vilhelms søstre, Augusta, reiste til USA, og hennes etterkommere lever i dag i staten New York.

Augusta og Karl Oskar kan ha møttes i Christiania. De flyttet begge dit rundt århundreskiftet. Augusta skulle etablere seg som syerske, og bodde i Nonnegate i Gamlebyen. Også hennes yngre søster Elise - som senere ble gift med lokomotivfører Gustav Pedersen fra Lillestrøm - bodde der. Karl ble ansatt i sporveien, og senere ved jernbanen som kullveier. De giftet seg rett før unionsoppløsningen i 1905, og i 1906 ble deres første datter, Astrid, født.

De flyttet til Kråkstad, men flyttet senere til Oslo igjen, og deretter til Lillestrøm. På 1920-tallet kjøpte Karl småbruket Vølen (Solvang) i Hellaveien på Strømmen, og ble boende der siden.

  

Utdrag av kirkeboken fra Karls dåp. Her fremgår det at Caroline kom hjem fra Christiania i "frugtsommelig tilstand" rett før påske.

 

Flere av Augustas forfedre - blant andre Benedictus Piscator - var prest i Ekshärad. Dette maleriet henger fortsatt i Ekshärad kirke, sammen med maleri av hans svigerforeldre, Benedictus Aurenius og Ebba Berg.


 

 Slektsprogram: Min Släkt v. 4.0   -   Send e-mail   -      -