NYSTRØM SLEKT

Carl August Christophersen og Caroline Amalie Martinsdatter


Please click the British flag to view the pages in English.
Unfortunately, the individual information is in Norwegian. Still, I hope that you may find the web pages interesting.
Feel free to send me an e-mail with questions and comments.

 

   

Flag Counter

  

Sagbrukene og jernbanen utgjorde det viktigste grunnlaget for fremveksten av industri på Lillestrøm. Allerede i 1875 fantes 8 dampsager på stedet, og ca. 40 prosent av den yrkesaktive befolkning var sysselsatt i sagindustrien. I 1860 ble sagbruksprivilegiene fra 1688 opphevet. Knut Haaseth - som virket som klokker og lærer i Brandval - var en av hovedmennene bak bygging av den første dampsaga på Lillestrøm. I 1859 ble Brandvalsaga (eller Brandvoldsaga) bygget. Også Carl Christophersen var ansatt på sagbruk. Han var sagmester, som sin far Christopher Jørgensen var før ham.

Carl og Caroline giftet seg i 1885, og satte bo i "Gamlestua" på Nesa i Lillestrøm. Som 40% av den yrkesaktive befolkning i Lillestrøm, var også Carl sagarbeider, og han ble etter hvert sagmester. På et tidspunkt på slutten av 1800-tallet var det hele 10 større dampsager der. Livet på og rundt sagbrukene på Lillestrøm hadde stor betydning for de aller fleste familiene, og allerede i 12 års alderen ble guttunger sysselsatt på saga.

Som sagarbeider var det ofte vanskelig å få inntektene til å strekke til i vinterhalvåret. Da var Nitelva tilfrosset, og tømmeret kom ikke frem til sagbrukene på Lillestrøm. Mange fant seg annet arbeid i Østlandsområdet, blant annet som arbeidere på transportsager. Men på vårparten kom de tilbake til Lillestrøm og arbeidet på saga. Carl beskriver hjemkomsten slik i sin "Lillestrømsagmesterens Vise":

Om Vaaren med Graagaasen vender vi hjem, vi har gjennomlevet den Vinter saa slem. Vor Vei gaar om Byen naar hjemat vi drar, førinden vi skilles en Afskedsskaal tar. Ta i aa dra i Afskeden da, nu i beste Stemning til Hjemmet vi drar.

Familien bodde på Nesa. Der bygde de hus, og der vokste barneflokken opp.

  

Les hva Harald Hals skriver om sagbruksvirksomheten i "Lillestrøms Historie". Du kan også få et inntrykk av hvordan en arbeidsdag artet seg ved Skedsmosaga i en artikkel fra "Lillestrømlingen" 7/86, skrevet av Wigo Skråmm (fortalt av Einar Meyer).


Mjølnergata i Lillestrøm hvor jeg vokste opp.Jeg tok bildet under flommen i 1967.
Gamlestua lå der hvor Mjølnergata går i dag. Carl og Caroline bygde nytt hus i 1917 (hus nummer to på venstre side i bildet)


 


Slektsprogram: Min Släkt v. 4.0   -   Send e-mail   -      -