NYSTRØM SLEKT

Slekten Steen i Amerika
De reiste ut for å skape et nytt og bedre liv for seg og sine 


Please click the British flag to view the pages in English.
Unfortunately, the individual information is in Norwegian. Still, I hope that you may find the web pages interesting.
Feel free to send me an e-mail with questions and comments.

 

   

Flag Counter

 

 

Fortsett til

  

I året 1853 reiste Steen-familien "fra Steen gaard til America", som presten i Aker skrev i kirkeboken under "Udflyttede".

Hele familien var på flyttefot, foreldre og barn: Thron Andersen 51 år, Ingeborg Halvorsdatter 49, Martin 19, Carl August 16 3/4, Theodor 14 1/2, Johan 11 1/2, Hildus 9 3/4 og Otto Frederick 7 år.

Samme dag, den 8. april, fikk familien passene sine hos politiet i Christiania.  Ett navn, Ole Christian 23 år, er strøket ut og dukker opp igjen som eget pass den 11. april for skredderlærling Ole Christian Thronsen Steen. Grunnen til den lille forsinkelsen var at han hadde glemt dimmiteringspapirene fra Jegerkorpset. Disse fikk han den 10. april, og det var dermed en familie på 9 som la ut på reisen til det lovede land Amerika.

I en artikkel skrevet ikke lenge etter borgerkrigen, forteller Otto Steen om reisen til Amerika og sine egne opplevelser under den amerikanske borgerkrigen.

Familien bestilte overfart seilskipet "Argo". Under kommando av kaptein G. Müller forlot Argo Christiania den 13. april og ankom Quebec 28. mai. Endelig, den 24. juni 1853, ankom de Winneshiek County, Decorah, Iowa, og de kjente kun folkene som ankom på samme båt. Til venstre ser du annonsen for overfarten med Argo.

Den eldste av brødrene, Andreas Thomas Steen, reiste ikke sammen med familien i 1853. Han ble igjen i Christania, hvor han arbeidet som konstabel. Han giftet seg med Birthe Karine Larsdatter i oktober 1853, og de fikke to døtre, Ingeborg og Thea. Etter Birthes død i 1860 giftet Andreas seg på nytt, denne gsngen med Nicoline Conradine Henriette Schultze den 5. februar 1861 (i Grønland kirke i Christiania). Samme vår, den 8. april 1861 forlot de Norge, og reisemålet var Iowa. I utflyttingsprotokollen står det: “Overconstabel Andreas Throndsen Steen og hustru Nicoline Conradine Henriette Schultze (32 3/4 og 28 1/4 år). Enerhougen til Iova i America.”.

  

Præriekirke - Nord-Dakota
Præriekirke - Sør-Dakota

Thron Steen kjøpe en farm på 80 acres for 200 dollar. Den eneste bygningen var ett-roms tømmerhytte på 4,5 ganger 5 meter, med et loft som kunne nås med stige utenfra.

 


Slektsprogram: Min Släkt v. 4.0   -   Send e-mail   -      -